Make your own free website on Tripod.com

               Pitkä tie kotoa - Matti Nevalainen

In English  |    Runojani ja käännöksiäni